กฎระเบียบก่อนเรียน

Terms of study1. แจ้งประเภทดนตรีที่ต้องการเรียน

2. บอกทักษะที่คุณมีในตอนนี

3. แจ้งว่าต้องการเรียนแบบไหน

4. ชำระเงินและทำการนัดวันเรียน

5. ชั่วโมงเรียนของท่านไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้