Music-for-development

ดนตรีถือได้ว่าเป็นงานศิลปะแห่งเสียงที่มนุษย์ได้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความบันเทิงใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด จึงเห็นได้ว่าดนตรีกับมนุษย์เป็นของคู่กัน ไม่ว่าจะชนชาติใด ภาษาใด แถมยังนำมาช่วยพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น

  1. ด้านการศึกษา

เมื่อนำเสียงดนตรีมาใช้เป็นสื่อประกอบในการสอน ผลที่ได้คือเสียงดนตรีช่วยส่งเสริมต่อการพัฒนาทางด้านอารมณ์ เสริมสร้างความคิดต่อยอดจินตนาการ พร้อมกระตุ้นให้แสดงออกทางความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ช่วยให้การทำงานของประสาทหู, กล้ามเนื้อมือ ระบบความคิด ทำงานสอดคล้องกันได้เป็นอย่างดี

  1. ด้านการแพทย์

มีการนำเสียงดนตรีมากระตุ้นทารกในครรภ์มารดา ผลที่ได้คือเด็กมีปฏิกิริยาตอบรับต่อเสียงดนตรี ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมหรือร่างกาย หากให้เด็กฟังเสียงเพลงที่นุ่มนวลเด็กจะมีอาการสงบนิ่ง ระบบหายใจทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบของการย่อยอาหาร หรือการนำดนตรีมาบรรเทาอาการเจ็บปวดของผู้ป่วยที่เพิ่งผ่าตัดในช่วง 48 ชม.ทำให้ผู้ป่วยมีความผ่อนคลายทางอารมณ์ได้อย่างเห็นผลชัดเจน

  1. ด้านสังคม

การนำดนตรีมาใช้ในกิจกรรมงานสังคมเพื่อปลุกเร้าอารมณ์ให้เกิดความรัก ความสามัคคีในกลุ่ม อาทิ เพลงปลุกใจ เพลงเชียร์ หรือเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูมีความสุข รื่นเริง เบิกบาน สนุกสนาน ในงานเฉลิมฉลองต่างๆ ไม่เพียงเท่านั้นดนตรียังช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง ครูสอนดนตรี นักผลิตรายการดนตรี นักดนตรีบำบัด เป็นต้น

  1. ด้านจิตวิทยา

ได้มีการนำหลักการทฤษฎีอีธอส (Ethos) เข้ามาช่วยทางด้านจิตวิทยาเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนนิสัยก้าวร้าว ให้อ่อนโยนขึ้น หรือการรักษาโรคสมาธิสั้นในเด็ก การฟังดนตรีจะทำให้เด็กเพลิดเพลินและเสริมสร้างสมาธิให้ยาวขึ้น ซึ่งในหลักการดังกล่าวมีความเชื่อว่าดนตรีมีอำนาจในการช่วยเปลี่ยนนิสัยของมนุษย์ให้ดีขึ้นจากโรคที่เป็นอยู่ หรือบางกรณีก็อาจจะทำให้หายจากโรคที่เป็นอยู่ด้วยได้ ปัจจุบันได้มีนักดนตรีบำบัดหลายรายได้นำดนตรีมาฟื้นฟูจิตใจให้กับผู้ป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

  1. ด้านกีฬา

ดนตรีถูกนำมาใช้ในทางการกีฬา อย่างเช่น การแข่งยิมนาสติกบางประเภทก็ใช้ดนตรีเพื่อประกอบลีลาเข้าจังหวะ หรือการเต้นแอโรบิค เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่นำดนตรีมาใช้เป็นส่วนประกอบในการดำเนินชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม

จากที่กล่าวมาในข้างต้นถือได้ว่าดนตรีมีส่วนช่วยในด้านการพัฒนาด้านต่างๆ ของมนุษย์ เรียกได้ว่าดนตรีกับมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในการทำกิจกรรมในทุกๆ เรื่องของมนุษย์ เหมือนคำกล่าวที่ว่า “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก”