music_a

‘ดนตรี’ คือ หนึ่งในความงดงามที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมผสานรวมกัน ซึ่งช่วยทำให้มนุษย์มีความสุข สนุกสนานรื่นเริง รู้สึกผ่อนคลาย จากความตึงเครียดนานาประการ และยังเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจมนุษย์ ให้เกิดความรู้สึกความเบิกบาน และในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดมา จนกระทั่งตายจากไป ดนตรีล้วนมีความเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การสื่อสารทางอารมณ์

‘ดนตรี’ จัดเป็นศิลปะที่มีความงดงามอีกประการหนึ่ง ซึ่งใช้เสียงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดอารมณ์ รวมทั้งความรู้สึกต่างๆ ไปสู่ผู้ฟัง ก่อให้เกิดอารมณ์ต่างๆ สำหรับมนุษย์แล้วไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหน หรือพูดภาษาใดก็สามารถรับรู้การสื่อสารของดนตรีได้ด้วยการใช้เสียงเป็นสื่อ

สำหรับคำว่า ‘ดนตรี’ จัดเป็นคำที่มีความหมายกว้างมาก อีกทั้งยังเต็มไปด้วยหลากหลาย จึงมีการนำดนตรีไปใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่มนุษย์ต่างคุ้นเคยกันดีเช่น ใช้ในการประกอบใน MV ใช้ในการประกอบงานพิธีต่างๆ เป็นต้น โดยดนตรีสามารถนำไปเป็นรากฐานในการสร้างอารมณ์ รวมทั้งคุณลักษณะต่างๆ ของในแต่ละฉากได้ นอกจากนี้ในส่วนของพิธีกรรมทางศาสนา ก็ได้มีการนำดนตรีเข้าไปร่วมด้วยจึงก่อให้เกิดความขลัง น่าเชื่อถือ และเกิดความศรัทธาขึ้นมาอย่างเปี่ยมล้น ในบางครั้งมนุษย์ก็ใช้ดนตรีในการแยกประเภทของมนุษย์ให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น วัยรุ่นตามย่านสถานบันเทิง ก็จะชอบฟังเพลงจังหวะสนุกๆ วัยรุ่นตามชนบทก็ชอบฟังเพลงเพื่อชีวิต เพลงลูกทุ่ง เป็นต้น

ดนตรีกับกิจกรรมของมนุษย์

มนุษย์ ใช้ดนตรีเป็นปัจจัยกระตุ้นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ขับรถ, เรียน, ออกกำลังกาย เป็นต้น ก่อเกิดเป็นความผูกพันแยกกันไม่ขาด โดยก่อนจะมาเป็นดนตรีนานาชนิด ให้ทุกคนได้ยินได้ฟัง ณ ปัจจุบันนี้มนุษย์ได้คิดต้น พัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาแล้ว เป็นเวลาไม่ต่ำกว่าพันปี เพราะฉะนั้นดนตรีจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีค่า และอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานแล้ว

อย่างไรก็ตามมีดนตรีประเภทหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างจากดนตรีประเภทอื่นๆ คือ ต้องใช้ทั้งสติปัญญาสมาธิ รวมทั้งความตั้งใจในการรับฟังในระดับสูง และดนตรีประเภทนี้ คือ ‘ดนตรีคลาสสิก’ ส่วนใหญ่แล้ว มนุษย์จำนวนมากเลือกฟังดนตรีประเภทนี้เพราะความพึงพอใจส่วนตัว โดยไม่มีเหตุผลใดๆ

อย่างไรก็ตามยังมีมนุษย์จำนวนมาก ไม่เข้าใจว่าดนตรีนั้นมีความสำคัญอย่างไร อีกทั้งยังมองอีกว่าดนตรีจะมีค่าได้อย่างไร ในเมื่อไม่อาจใช้ทำอะไรได้เลย สำหรับคำตอบนี้ คือ ดนตรีเป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่เป็นนามธรรม ตามปกติทั่วไปแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ จะมีความเข้าใจว่าสิ่งใดสำคัญ ก็อันเนื่องมากจากจำเป็นต้องใช้มันจริงๆ ในรูปธรรม หากแต่ทางด้านดนตรีรวมทั้งงานอื่น ๆ เช่น ภาพเขียน, รูปปั้น, บทกวี, วรรณคดี และอื่นๆ มีเพียงคนที่รักจริงๆ เท่านั้น

เหตุผลที่มนุษย์ต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา เป็นเพราะการประเมินคุณค่า ที่มาจากสติปัญญารวมทั้งความพึงพอใจของคนๆ นั้น หากแต่ความพอใจที่กล่าวมานี้มีมาตรฐานในการวัดอย่างไรก็อาจทราบได้ ถึงแม้ว่าจะมีทฤษฎีที่น่าสนใจออกมามากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่มีความแน่นอนที่สุด ก็คือ การแสดงออกถึงเรื่องนามธรรมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่แยกมนุษย์ให้แตกต่างจากสัตว์โลกทั่วไป เนื่องจากสัตว์ไม่มีดนตรี อีกทั้งไม่มีความงามทางศิลป์

และมนุษย์ยังคงมีความแตกต่างจากสัตว์ในเรื่องของ ‘การดำรงอยู่’ และ ‘การดำรงชีวิต’ เพราะมนุษย์ไม่ต้องการเพียงแค่ดำรงชีวิตอยู่เท่านั้น หากแต่มนุษย์ยังมีความต้องการในด้านอื่นๆอีกมากมาย เช่น อยากมีเงินมีทองมากขึ้น, อยากมีบ้าน, อยากขับรถเก๋ง เป็นต้น สรุปแล้วก็ คือ อยากมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย อีกทั้งยังมีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น หากแต่สัตว์ไม่ต้องการอยากจะได้เช่นเดียวกับมนุษย์นั่นเอง