Bass

• กีต้าร์เบส คืออีกหนึ่งในเครื่องดนตรีสากลสำคัญในการบรรเลงเพลง จัดอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทสายคล้ายกีต้าร์ แต่จะมีรูปร่างใหญ่กว่าโดยเฉพาะบริเวณคอจะใหญ่และยาวกว่าโดยชัดเจน มีเสียงทุ้มต่ำ หน้าที่ของเบสคือการคุมจังหวะให้เป็นไปตามดนตรีและให้เสียงคอร์ดตามเพลงนั้น ๆ เบสนี้มีการพัฒนาขึ้นมาทีหลังเครื่องดนตรีสากลที่เล่นประกอบในวง
• กีต้าร์เบสจะมีจำนวนสายที่ต่างกัน ที่นิยมโดยทั่วไปจะมีทั้ง 4 , 5 และ 6 สาย อาจมีมากกว่านั้นก็แล้วแต่ความชอบและความชำนิชำนาญเฉพาะตัวของนักดนตรี จำนวนสายที่มากขึ้นก็จะเหมาะกับดนตรีที่มีแนวเพลงที่หนักขึ้น ส่วนมากนิยมใช้ในการโซโลดนตรี โดยสามารถแยกประเภทของเบสออกเป็น 2 ประเภท คือ กีต้าร์เบสโปร่ง และกีต้าร์เบสไฟฟ้า
• กีต้าร์เบสโปร่ง หรือที่มีอีกชื่อว่า อะคูสติกกีต้าร์เบส มีลักษณะลำตัวของกีต้าร์โปร่ง เวลาเล่นไม่ต้องใช้ไฟฟ้าทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายและพกพา การเล่นนั้นส่วนใหญ่นิยมใช้เล่นในดนตรีโฟล์คซอง ส่วนกีต้าร์เบสไฟฟ้านั้น ก็มีลักษณะตรง ๆ ตามชื่อคือเวลาเล่นต้องใช้ไฟฟ้า
ส่วนประกอบหลักของกีต้าร์เบสนั้น สามารถแบ่งได้ดังนี้
– ช่องเสียบสัญญาณแจ็ค โดยใช้ต่อจากกีต้าร์เบสเข้าสู่เครื่องขยายเสียงอื่น ๆ
– ปุ่มปรับเสียง สามารถปรับให้กีต้าร์เบสนั้นมีเสียงทุ้ม แหลม ดัง เบา ได้ตามต้องการ
– ปุ่มขยายเสียง เป็นปุ่มส่งสัญญาณจากสายกีต้าร์เบสที่ถูกดีดไปยังเครื่องขยายเสียง
– ช่องกดบอกระดับเสียงหรือที่เรียกว่า เฟรทส์ ช่องนี้จะอยู่บริเวณคอกีต้าร์เบส มี 12 ช่อง จะมีปุ่มคล้ายมุกสีขาวคอยบอกตำแหน่งเฟรทส์เพื่อง่ายต่อการบรรเลงของนักดนตรี
– สะพานรองสาย หรือที่เรียกว่า นัท เชื่อมต่อระหว่างตัวกับคอกีต้าร์เบส
– ลูกปิดปรับจูนสาย ใช้ตั้งเสียงและปรับเสียงของสายกีต้าร์เบสให้ได้ตามที่เราต้องการ
เมื่อรู้จักกับอุปกรณ์เบื้องต้นของกีต้าร์เบสแล้ว ต่อไปเราจะมาเรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการเล่นกีต้าร์เบสกัน เริ่มจากเทคนิคการวางมือทั้งซ้ายและขวา
การวางมือซ้าย ใช้นิ้วกดตามช่องเฟรทส์ เสียงจะออกมาเพราะและหนักแน่นนั้นขึ้นอยู่กับการกด ดังนั้นควรฝึกนิ้วมือที่ต้องใช้บ่อย ๆ เพื่อให้แข็งแรง วิธีกดต้องกดสายให้นิ่ง สิ่งจะก้องกังวานไม่เพี้ยน ส่วนการวางมือขวานั้น ต้องวางนิ้วเหนือสายที่เราจะดีด หากจะดีดสายที่อยู่ด้านล่างให้ใช้นิ้วโป้งตามลงไปด้วย อย่างไรก็ตามวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ นั้นไม่มีตายตัว ขึ้นอยู่กับความถนัดและพรสวรรค์ของแต่ละคน ขอให้เล่นออกมาอย่างไพเราะเป็นพอ
สิ่งที่ต้องรู้ต่อไปในการเล่นเบสคือตัวโน้ตหรือที่เรียกว่าสเกล โดยสเกลที่ใช้ในเบสหลัก ๆ มี 5 สเกลคือ Major , Major Pentatonic , Minor , Minor Pentatonic และ Bules โดยแต่ละสเกลก็จะมีเสียงและวิธีการวางมือแตกต่างกันไป
เห็นไหมคะว่าการเล่นกีต้าร์เบสนั้นจริง ๆ ไม่ได้ยากเลย เพียงแต่เราต้องหมั่นฝึกฝนและใจเย็นให้พอ ไม่มีอะไรที่จะยากเกินคำว่าพยายามได้หรอกค่ะ