เกี่ยวกับเรา

musiikkioppilaitokset-

เราได้เปิดเว็บไซต์เกี่ยวกับดนตรีขึ้นมาเพื่อกระจายการศึกษาในด้านดนตรีให้กับผู้อื่น โดยมีอาจารย์ระดับมืออาชีพที่จะสอนท่านอย่างตั้งใจและเอาใจใส่หาการบ้านให้ทำอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนนั้นซึมซับได้อย่างเต็มที่และหากการบ้านที่ทางอาจารย์ได้ให้ไปแต่นักเรียนทำไม่ได้ขั้นตอนต่อไปจะยังไม่เริ่มเพราะหากปล่อยไปกลัวว่านักเรียนจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยทางเราจึงจำเป็นต้องเข้มงวดกับนักเรียนที่ไม่มีทักษะอย่างหนักเพื่อให้ท่านเล่นดนตรีที่ท่านชื่นชอบได้อย่างสำเร็จนั้นเอง