Author: admin

ประวัติเครื่องดนตรีสากลยุคเก่าจนถึงปัจจุบัน

เครื่องดนตรีเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นหรือดัดแปลงเพื่อสร้างเสียงดนตรี โดยหลักการแล้ววัตถุใดๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงถือได้ว่าเป็นเครื่องดนตรี ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีต้องย้อนไปยังจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมมนุษย์


ประเภทของเครื่องดนตรีสากล 5 ประเภทมีอะไรบ้าง

ในขณะที่โลกของเรามีเครื่องดนตรีอยู่หลายร้อยชนิด แต่มันสามารถแบ่งออกได้หลักๆ 5 ประเภท ได้แก่ เครื่องเป่า, เครื่องกระทบ, เครื่องสาย, เครื่องทองเหลือง และเครื่องไฟฟ้า


องค์ประกอบดนตรี‎ คืออะไรและมีอะไรบ้าง

‘องค์ประกอบของดนตรี’ คือ ส่วนสำคัญซึ่งก่อเกิดเป็นดนตรีขึ้นมา สำหรับวันนี้เราจะกล่าวถึงองค์ประกอบของดนตรีในภาพรวม ได้แก่ปัจจัยเหล่านี้ เสียง, ทำนอง, เสียงประสาน, จังหวะ