องค์ประกอบดนตรี‎ คืออะไรและมีอะไรบ้าง

Music-composition-

‘องค์ประกอบของดนตรี’ คือ ส่วนสำคัญซึ่งก่อเกิดเป็นดนตรีขึ้นมา สำหรับวันนี้เราจะกล่าวถึงองค์ประกอบของดนตรีในภาพรวม ได้แก่ปัจจัยเหล่านี้ เสียง, ทำนอง, เสียงประสาน, จังหวะ


ดนตรีคืออะไร ในโลกของเราในปัจจุบัน

music_a

‘ดนตรี’ คือ หนึ่งในความงดงามที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมผสานรวมกัน ซึ่งช่วยทำให้มนุษย์มีความสุข สนุกสนานรื่นเริง รู้สึกผ่อนคลาย จากความตึงเครียดนานาประการ


คุณค่าของดนตรีต่อการพัฒนาด้านต่างๆ

Music-for-development

ดนตรีถือได้ว่าเป็นงานศิลปะแห่งเสียงที่มนุษย์ได้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความบันเทิงใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด จึงเห็นได้ว่าดนตรีกับมนุษย์เป็นของคู่กัน ไม่ว่าจะชนชาติใด ภาษาใด แถมยังนำมาช่วยพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น