Category: สาระน่ารู้

ประเภทของเครื่องดนตรีสากล 5 ประเภทมีอะไรบ้าง

ในขณะที่โลกของเรามีเครื่องดนตรีอยู่หลายร้อยชนิด แต่มันสามารถแบ่งออกได้หลักๆ 5 ประเภท ได้แก่ เครื่องเป่า, เครื่องกระทบ, เครื่องสาย, เครื่องทองเหลือง และเครื่องไฟฟ้า


องค์ประกอบดนตรี‎ คืออะไรและมีอะไรบ้าง

‘องค์ประกอบของดนตรี’ คือ ส่วนสำคัญซึ่งก่อเกิดเป็นดนตรีขึ้นมา สำหรับวันนี้เราจะกล่าวถึงองค์ประกอบของดนตรีในภาพรวม ได้แก่ปัจจัยเหล่านี้ เสียง, ทำนอง, เสียงประสาน, จังหวะ


ดนตรีคืออะไร ในโลกของเราในปัจจุบัน

‘ดนตรี’ คือ หนึ่งในความงดงามที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมผสานรวมกัน ซึ่งช่วยทำให้มนุษย์มีความสุข สนุกสนานรื่นเริง รู้สึกผ่อนคลาย จากความตึงเครียดนานาประการ