Category: สาระน่ารู้

จังหวะดนตรี ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่จังหวะ

Music-rhythm

ในชีวิตมนุษย์ทุกคนต่างต้องมีจังหวะของชีวิต บางครั้งก็ราบเรียบ แต่บางครั้งก็สะดุดพบเจออุปสรรคไปบ้าง หากเป็นทางดนตรีจังหวะก็คือการเคลื่อนที่ของท่วงทำนอง ซึ่งจังหวะจะประกอบไปด้วย


ประเภทดนตรีที่ควรรู้มีอะไรบ้าง

Music-type

เชื่อว่าหลายคนชื่นชอบการฟังดนตรี ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่รู้สึกเครียด รู้สึกสนุก หรือว่ารู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งดนตรีก็มีอยู่หลายประเภทให้เราเลือกฟัง แต่จะมีประเภทดนตรีอะไรบ้างนั้น วันนี้เราจะพาไปรู้จักกัน

  1. Arts Music ดนตรีศิลป์

เป็นดนตรีที่ถูกประพันธ์ขึ้นมาอย่างมีแบบแผน เป็นระเบียบ ผู้ประพันธ์จะเน้นที่ความสวยงามแสดงออกถึงศิลปะทางดนตรี เพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้อรรถรสเคลิ้มไปกับบทเพลงเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถนำเพลงไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆได้ อาทิ ดนตรีวัฒนธรรมตะวันตก, ดนตรีคลาสสิค ขึ้นอยู่กับรูปแบบและการพัฒนาของแต่ละยุคสมัยรวมไปถึงดนตรีประจำชาติที่เรียกกันว่า Traditional Music บางครั้งก็ถูกนำไปบรรเลงในราชสำนัก

  1. Folk Music ดนตรีพื้นบ้าน

เป็นดนตรีที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มวัฒนธรรมทั่วโลก แม้จะอยู่ในประเทศเดียวกันดนตรีพื้นบ้านอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นและวิถีชีวิต เป็นได้ทั้งการเล่นเครื่องดนตรีอย่างเดียว หรือขับร้องคลอไปกับดนตรีบรรเลง หรือจะมีแค่การขับร้องเท่านั้น เนื้อหาของเพลงเป็นแบบเรียบง่าย ไม่มีความซับซ้อน มักจะเล่นไปตามลักษณะของกิจกรรม เป็นธรรมชาติ เช่น เพลงกล่อมเด็ก โดยจุดหมายของเพลงคือต้องการให้เด็กผ่อนคลายและหลับลงไปในที่สุด

  1. Popular Music ดนตรีสมัยนิยม

ความหมายของดนตรีสมัยนิยมน่าจะเป็นคำจำกัดความที่ตรงๆ คือ ประเภทดนตรีที่ได้รับความนิยมในสังคมนั้นๆ ไมว่าจะเป็นกลุ่มชน หรือเชื้อชาติ ซึ่งจะใกล้เคียงกับดนตรีประจำชาติ Traditional Music อย่างเช่นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 6 ดนตรีที่เป็นสมัยนิยมในสมัยนั้นจะได้แก่ดนตรีไทยเดิม ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่คนชนชั้นสูง หรือเชื้อพระวงศ์ ในแต่ละตระกูลจะมีวงดนตรีไทยเป็นของตนเอง และยังรวมไปถึงดนตรีพื้นบ้าน ก็ถือว่าเป็นดนตรีสมัยนิยมด้วยเช่นกัน อาทิ ในภาคอีสานของไทยเรา ชาวบ้านจะนิยมเล่นเพลงหมอลำ, โปงลาง หรือในหมู่คนไทยมุสลิมก็จะนิยมเล่นดนตรีเง็ง แม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทดนตรีนิยมในหมู่ของคนผิวดำก็จะเป็นแนวเพลงบลูส์ และแจ๊ส ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 20

ปัจจุบันโลกแห่งเทคโนโลยีก้าวไกลล้ำหน้า ส่งผลต่อวัฒนธรรมทางดนตรีต่างๆ มีความเปลี่ยนแปลงออกไปอย่างรวดเร็ว มีประเภทดนตรีแนวใหม่ๆ เกิดขึ้น นอกจานั้นยังทำให้โลกเชื่อมโยงหากันได้อย่างไร้พรมแดน ดนตรีสามารถแพร่กระจายจากวัฒนธรรมหนึ่งไปอีกวัฒนธรรมหนึ่ง หรือเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรม ด้วยการนำดนตรีแนวใหม่มาผสมเข้ากับแนวดนตรีในสมัยอดีต จึงถูกเรียกว่าเป็นดนตรีร่วมสมัย นอกจากประเภทดนตรีแล้ว เรื่องของเครื่องดนตรีก็มีเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นด้วยเช่นกัน


ประเภทของวงดนตรีสากลที่ควรรู้

International-band

มนุษย์เริ่มรู้จักวงดนตรีตั้งแต่ในช่วงศตวรรษต้นๆ มาจนถึงในยุคปัจจุบัน ลักษณะของแต่ละวงดนตรีจะมีการผสมวงที่แตกต่างกันออกไป โดยวงดนตรีสากลแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภทใหญ่ๆ คือ